تولید کننده

دانلود کاتالوگ

تست درصد حجم (خلوص) گاز SF6

دستگاه تست درصد حجم گاز SF6 از شرکت Dilo آلمان، میزان ناخالصیهای موجود در گاز را به منظور اطمینان از سطح خاصیت دی الکتریکی و قدرت خاموشی جرقه این گاز اندازه گیری مینماید.
این دستگاه با بهره گیری از سنسورهای منحصر بفرد قادر است بلافصله و با دقت بالا میزان خلوص گاز را اندازه گیری نماید.
ویژگی ها

  • روش کار بسیار ساده با دستگاه
  • اندازه گیری مستقل از فشار هوا
  • زمان پاسخ حدود 1 دقیقه
  • نمایش دیجیتال مقادیر اندازه گیری شده