دانلود کاتالوگ

تست فوران (فورفورال) روغن یا تست طول عمر عایق های کاغذی ترانسفورماتور

اندازه گیری میزان فورفورال یا فوران (Furan یا Furfural یا Furfuraldehyde) در روغن ترانسفورماتور، بعنوان کلیدی ترین روش تخمین عمر عایقهای سلولزی ترانسفورماتور، و متناسباً، تخمین باقیماندۀ عمر مفید ترانسفورماتور شناخته شده است.
این تست، بعنوان تست مکمل گازکروماتوگرافی در امر عیب یابی و ارزیابی وضعیت ترانسفورماتور انجام میشود.
دستگاه پیشنهادی شرکت رسانامهر، مدل GENESYS 30 ساخت Thermo Fischer آلمان میباشد که بعنوان مناسبترین، دقیقترین و مقرون به صرفه ترین دستگاه تست فوران در روغن ترانسفورماتور قابل ارائه میباشد، که این تست را مطابق با استاندارد IEC61198 (ASTM D5837) انجام میدهد.