تولید کننده

دانلود کاتالوگ

تست میزان SO2

در تعمیر و نگهداری تجهیزاتی که در آن از این گاز استفاده شده، دانستن میزان کیفیت گاز امری ضروریست. این دستگاه با اندازه گیری و آنالیز دقیق میزان SO2 (که حاصل تجزیه گاز SF6 میباشد)، امکان بررسی کیفیت گاز SF6 را فراهم مینماید.
ویژگی ها:

  • تاثیر نداشتن فشار و دما در نتایج اندازه گیری
  • مقاوم در مقابل اثر خورندگی ناخالصی های گاز
  • براورد مقادیر به ppmv